Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 29, 2017 in Takie |

Prawa rowerzysty

Prawa rowerzysty

Rowerzystę, tak samo jak każdego innego uczestnika ruchu drogowego, obowiązują pewne obowiązki, ale ma on także swoje prawa. Najważniejsze prawa rowerzysty na drodze dotyczą jego miejsca przemieszczania się. W świetle prawa, droga lub ścieżka rowerowa stanowi miejsce na którym ma prawo znajdować się jedynie rowerzysta. Są jednak inne sytuacje, kiedy to w danym miejscu może znajdować się także osoba piesza. Dzieje się tak, kiedy nie jest wyznaczony chodnik dla osób pieszych. Jeżeli w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej, każdy rowerzysta ma prawo do skorzystania z jezdni, włączając się do ruchu drogowego razem z innymi jego uczestnikami, w szczególności kierowcami samochodów oraz motocykli.

Rowerzysta ma prawo przemieszczać się po chodniku, jedynie w konkretnych przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy to rowerzysta ma pod swoją opieką osobę kierująca pojazdem poniżej 10 roku życia. W drugim bardzo ważnym powodem korzystania przez rowerzystów z chodnika jest moment, kiedy na drodze panują złe warunki atmosferyczne i mogą one być zagrożeniem dla przemieszczania się rowerzysty po jezdni razem z samochodami.

Przepisy panujące w Polsce dają rowerzyści pierwszeństwo na przejazdach rowerowych w przypadku, kiedy to prowadzący samochód skręca z drogi głównej w prawo lub w lewo. Nie należy jednak mimo wszystko egzekwować ponad wszystko tego prawa ponieważ należy wziąć pod uwagę iż w Polsce obowiązuje zasada ograniczonego zaufania na drodze.