Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 16, 2017 in Takie |

Internet Protocol

Internet Protocol

Internet Protocol, czyli w skrócie, który jest bardziej znany – IP. Jest to protokół komunikacyjny. Ma schematyczną strukturę – 32 bity, podzielone na 4 oktety. Zapis – cztery liczby oddzielone od siebie kropkami. Ale po co to w ogóle jest ? IP odpowiada za szybką wymianę danych oraz nawiązywanie łączności. Jest to niezwykle istotne, bo dzięki temu możemy sprawnie komunikować się w internecie.

 

Jaki jest mój nr IP ? Dobre pytanie. Zależy o jakim adresie IP mówimy. Tak naprawdę możemy wyróżnić IP zewnętrzne i wewnętrzne. To pierwsze można łatwo sprawdzić wykorzystując strony internetowe, które tak naprawdę są do tego przystosowane. Poprzez zapytanie wrzucone w wyszukiwarkę szybko możemy je znaleźć. Wchodzimy i widzimy swój publiczny adres IP.
Adres wewnętrzny sprawdzamy trochę inaczej. Tu nie potrzebujemy zewnętrznych narzędzi. Sami wyszukujemy adres IP w naszym komputerze. Zaczynamy od wykorzystania lupy, która znajduje się w startowym menu naszego sprzętu. Tu wpisujemy polecenie cmd. Wyświetli nam się opcja – wiersz polecenia. Otwieramy i koniecznie wpisujemy kolejną komendę –ipconfig. Wtedy wyświetla nam się nasz prywatny adres IP.